Camera đa năng, có chức năng chuông cửa và đàm thoại